КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И ГЕРОНТОЛОГИЯ
EnglishПроф. д-р ФИЛИП КУМАНОВ дмн.
Eндокринолог & Aндролог


Биография

    Професор д-р Филип Куманов получава средното си образование в Софийската немска гимназия. Завършва медицина в София. Защитава дисертация на тема "Пролактинова секреция при мъжки хипогонадизъм". Има призната специалност по вътрешни болести и по ендокринология и обменни заболявания. Хабилитиран е по ендокринология през 1991г.
През 2008 г. защитава дисертация на тема “Онтогенетични аспекти на тестикуларната недостатъчност” за присъждане на “доктор на медицинските науки”.
Избран е за Професор по ендокринология през 2009.

   Има над 250 оригинални статии, обзори, глави от учебници по ендокринология и участия в национални и международни форуми. Автор на монографията “Климактериум у мъжа ?” – единствена засега у нас и една от малкото в света по тоя проблем! През 2013 беше публикувана монографията "Ендокринология на мъжката репродуктивна система" под редакцията на проф. Филип Куманов, Академично издателство "Марин Дринов", София.
   Научните му интереси са в областта на репродуктивната ендокринология, андрологията и невроендокринологията (H factor 13)

   Специализирал е в Мюнхен, Рим и Кливлънд, Охайо.
   Действителен член на Европейската академия по андрология; член на Европейската невроендокринна асоциация (ENEA); член на Европейското дружество по ендокринология (ESE); член на Американската Асоциация на Клиничните Ендокринолози.
   Изнасял е лекции пред лекари в Римския университет, в Хумболдтовия университет в Берлин, както и в Кливлъндската клиника.

   Преглежда и лекува: болести на хипофизата и на надбъбречните жлези, захарен диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, заболявания на тестисите, полова слабост, прекомерно окосмяване, нарушения на пубертета у момчета и момичета.

    За контакти:

Специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев"

София, ул. "Здраве" 2 (в сградата на "Майчин дом")

GSM 0888641516